Over ons

De probleemstelling: Waarom we dit doen?

De werkervaring van onze experts leert dat de implementatie van de afspraken die gemaakt zijn in de tenderfase niet altijd soepel verloopt. Hierdoor ontbreekt een goede basis tijdens de realisatie. Tal van redenen kunnen daarvan de oorzaak zijn, maar waar de experts van Nova als een groot pijnpunt zien is bij het ontbreken van duidelijke kaders en uitgangspunten. Het gebeurt te vaak dat men bouwt op basis van aannames en miscommunicatie. Waardoor komt dit? Heel simpel: doordat de aandacht voor samenwerking onderbelicht raakt. Dit kan aan het eind van de rit tot onvrede zorgen als blijkt dat het overzicht kwijt is waardoor het project in het geding komt. Zonde!

de oplossing

projectbeheersing door gedrag en houding bij te stellen

Daar zagen de experts van NOVA een grote kans om de samenwerking beter te laten verlopen waardoor projecten gegarandeerd slagen.

De oplossing is namelijk niet te vinden in nóg meer aandacht geven aan projectbeheersingsaspecten zoals tijd, geld en kwaliteit; dat zit in deze fase vaak wel goed. Wat mist is projectbeheersing door te werken aan het gedrag, de houding en de samenwerking binnen het projectteam en met de opdrachtgever. Dus. Ben je opzoek naar een projectmanagementmethode die verder gaat? Wil je meer dan alleen de beheersing van/sturing op controle van kosten, tijd, kwaliteit en scope? Dan is de Nova Way dé oplossing.Commitment, inspiratie, persoonlijk leiderschap, samenwerking en verbinding verdienen minstens net zoveel aandacht.

De nova way!

Succes kansen vergroten dankzij teambuilding en coaching

Onze methode vergroot de kans op projectsucces door de kracht van de traditionele projectmanagementmethodieken te mixen met aandacht voor nauwe samenwerking in het projectteam en met de opdrachtgever. Een project blijft tenslotte mensenwerk. Daarom is er aandacht voor elkaars kwaliteiten en de teamdynamiek.

 

Op basis van gemeenschappelijke ambities, commitment en persoonlijke voorkeuren gaat het projectteam de samenwerking met elkaar aan en met de opdrachtgever. Dat is heel veel meer dan alleen maar teambuilding. Op deze manier filtert Nova de mogelijke obstakels en problemen die experts zien op het project, zodat deze zich niet aandienen in de uiteindelijke uitvoering van het project Met Nova start daarom ieder project met een PSU die mensen verbindt en blijven onze experts doorlopend aangehaakt om te sturen op deze methode. Grip houden op de kosten, de voortgang van de planning en de kwaliteit komt dan vanzelf. Zo zorg je ervoor dat de duidelijke doelstellingen behaald worden, de kaders zijn uitgetekend en de uitgangspunten inzichtelijk zijn.

We verhelderen het contract met onze specialisatie op de zachte kant door structuur en overzicht te bieden, zodat opdrachtgever en opdrachtnemer de maximale waarde uit de contractrelatie halen. Zo helpen we onze klanten hun projecten in keer goed op te leveren, waarbij meerwaarde is geleverd tegen aantrekkelijke financiële compensaties en met tevredenheid van alle betrokken partijen.

Laten we ons verbinden en samen iets geweldigs creëren. Begin met hallo te zeggen.