Werkwijze

Nova’s way in een Notendop

Uiteraard is onze aanpak altijd gestructureerd, secuur en scherp waardoor de inhoud sterk blijft. Waar Nova echter het meeste in gelooft is dat een project pas slaagt als de samenwerking ook slaagt.

Om deze samenwerking te laten slagen en iedereen de juiste houding het gewenste gedrag te laten vertonen, moeten we verbinden. We onderhouden de zakelijke relaties binnen het projectteam en de relatie met de opdrachtgever op een begripvolle manier. Op deze manier creëren we een raamwerk waarin ieders wensen en eisen worden meegenomen, zodat iedereen secuur en vrij te werk kan gaan.

Onze experts onderscheiden zich op het gebied van projectbeheersing. Projectbeheersing is de hoeksteen van een succesvol en soepel projectverloop. Stap voor stap werken we naar een succesvolle oplevering toe.

De sleutel tot succes? Inzicht, concretiseren en gestructureerd werken.

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want de ervaring leert dat het in de dagelijkse praktijk toch vaak trekken en sleuren is om een inzichtelijke, geconcretiseerde en gestructureerde manier van werken te realiseren. Daardoor slagen de meeste projecten niet: ze worden niet tijdig opgeleverd, overstijgen het geplande budget of hebben niet het gewenste resultaat.

Veel van deze missers zijn een gevolg van gebrekkig projectmanagement – terwijl er bij organisaties meer aandacht dan ooit is voor projectplanning en projectmanagement! Een van de belangrijkste oorzaken van problemen in projecten is het gebrek aan betrokkenheid bij de hoofdrolspelers en risico’s die worden genegeerd of gebagatelliseerd.

Tactvol in de relatie, duidelijk in de boodschap

Herken je deze problematiek? Nova heeft de oplossing in pacht. Het vroegtijdig identificeren en beheren van raakvlakken is namelijk een proces dat van begin tot eind een centrale plaats inneemt onze aanpak op een project. Het uiteindelijke doel van Nova is om bij te dragen aan de beheersing van het budget, de planning en de kwaliteit.

We zijn dus duidelijk in onze boodschap, maar we blijven tactvol in de relatie. We hebben daardoor aandacht voor de relaties binnen de organisatie en eenieders rol. De experts van Nova hebben oog voor anderen en betrekken iedereen in het proces. Op die manier zorgt Nova ervoor dat er geen kennis verloren gaat. We blijven duidelijk in de boodschap door telkens te checken of we nog op de goede weg zijn. We implementeren de juiste informatiestromen en we zorgen zodoende voor duidelijke KPI’s ter monitoring en digitale omgevingen. Ook rapporteren we de voortgang door middel van dashboards naar het projectteam. Zo staat Nova in voor de implementatie, opleiding, ondersteuning, kwaliteitscontroles en continu verbetermanagement van de processen. ​​

Dus bent u op zoek naar een projectmanagementmethode die meer biedt dan alleen beheersing van, sturing op controle van kosten, tijd, kwaliteit en scope? Dan biedt onze werkwijze de oplossing. Betrokkenheid, inspiratie, persoonlijk leiderschap, samenwerking en verbinding verdienen minstens net zoveel aandacht.

De Dynamiek van Nova

We zijn een partner die altijd in beweging is. We zorgen er in de beginfase al voor dat we hard sturen om 100% kennis van het contractdossier te hebben. Op die manier hebben we alle feiten in kaart en zorgen we dat ieder individu inzicht heeft in zijn/haar rol, de doelen scherp heeft en de afspraken nakomt.

Vervolgens begint het luisteren: we hebben begrip voor de relatie(s) en elkaars standpunten. Door ons onderscheidende vermogen op de zachte kant zorgen we voor een soepele samenwerking. Met de zachte kant bedoelen we dat we bouwen aan de onderlinge relaties binnen het projectteam van de aannemer en de belangen van de verschillende deelnemers. Dankzij deze begripvolle manier van aansturen werken we optimaal samen en hebben we inzicht in elkaars rollen, verplichtingen en doelen. ​

En dan? Dan begint alles weer van voor af aan! We heroverwegen de ingebrachte kennis en feiten. Zijn die nog relevant? Hebben we onze afspraken behaald of lopen we achter? Hebben we nieuwe, duidelijke referentiekaders en uitgangspunten nodig? Hoe vindt eenieder dat het project gaat? Snappen we ons gezamenlijke doel van het project nog? Weten we zeker dat we op de goede weg zijn? Nova houdt op dit soort vragen scherp toezicht zodat we, indien noodzakelijk, tijdig kunnen bijsturen om het project tot een goed resultaat te brengen. ​

We bieden ondersteuning in het halen van de planning, het ophalen van de juiste informatie en geven de organisatie structuur. Dit doen we middels het model van de PDCA-cyclus, waardoor we doorlopend verbeteren. Onze bijdrage hieraan geeft energie en zorgt dat het project stroomt. Enthousiast geraakt van onze tools, diensten en werkwijze? Aarzel niet langer en neem contact op!